fbpx

För en ljus och hållbar framtid med kraft från solceller

Välkommen till ett hållbart och pålitligt familjeföretag.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Vi strävar efter att kontakta dig inom 24 timmar.

Varför aSolar?

 

Vi på aSolar har lång erfarenhet av att leverera solcellslösningar till såväl privatpersoner som företag och lantbruk. När du samarbetar med oss kan du alltid känna dig trygg i din investering – vi samarbetar enbart med marknadens bästa leverantörer och våra experter hjälper dig hela vägen från första konsultation till färdiginstallerad solcellsanläggning. Ta steget till en egen förnybar elproduktion du också.

→ Läs mer

solar-panels-for-homes
GettyImages-1362872948

Solceller höjer värdet på ditt hus

 

Installation av solpaneler på taket är inte bara en investering i gröna energikällor, utan det kan också öka värdet på din fastighet den dag du bestämmer dig för att sälja den. Enligt nya rapporter kan solpaneler i genomsnitt öka värdet på en typisk villa med samma belopp som kostnaden för installationen. Det innebär att solpaneler kan vara en lönsam investering för fastighetsägare och kan bidra till att göra fastigheten mer attraktiv för potentiella köpare.

→ Läs mer

Vanliga frågor

Ja, vi installerar solpaneler även på marken.
Solcellerna brukar vara på plats inom 1 månad efter beställning. Så här går det till:
Vi bestämmer tid för monteringen med dig. Våra tekniker monterar panelerna under 1–2 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur stort taket är, vilka säkerhetsanordningar som behövs och vilken sorts taktäckning du har. En elektriker kopplar in anläggningen till husets elcentral och startar anläggningen. Ditt nätföretag monterar en ny elmätare och registrerar elen som du ska ha betalt för.
Solcellstekniken förbättras hela tiden, samtidigt som den är både stabil och hållbar. En tumregel är att den blir en procent bättre per år. Därför lönar det sig att köpa nu och planera för att ha solcellerna länge.
En av de stora fördelarna med solcellspaneler är att det är en stabil och varaktig teknik. Effektgarantin från fabriken är på 25 år eller mer. En anläggning kan ofta producera el efter 30–40 år. Det betyder att när det är dags att byta ut anläggningen, kan du se fram emot en ännu högre elproduktion.
När solcellerna producerar mycket el på sommaren sparar du pengar. Sparslantarna får du ut på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.
Solcellerna kommer producera el under flera decennier. Under tiden går elpriset upp, både på grund av inflation, större avgifter, investeringar i elnätet och mer elhandel med andra länder. Solelen blir därför allt mer lönsam jämfört med den el du kan köpa från det vanliga elnätet.
Så räknar du ut lönsamheten för din anläggning
Vi är inte så bekymrade för snö på solcellspanelerna. Panelerna är tillverkade av glas och halare än vanligt taktegel. Den snö som lägger sig på taket under vintern, kommer därför glida av när det blir lite varmare väder. Den allra första snön som faller tidigt på vintern kommer att smälta och rinna av, eftersom panelerna är varmare än omgivningen .
I januari och februari kan det hända att snön lägger sig på panelerna. Då är det lite sol i Sverige, så du förlorar inte så mycket solel i alla fall. Om det blir mycket snö på taket, kan du borsta bort den med en specialkvast. Men det är egentligen inte nödvändigt, eftersom solen snabbt smälter snön och ordnar med det själv. Vi uppmanar dig framför allt att undvika att gå på taket, för att förhindra skador. Låt i stället snön ligga kvar så länge det går. Snön kommer i vilket fall inte göra någon skillnad på din årsproduktion (möjligen 1-2 procent vid enorma snömängder).
Det är bra att snön inte kommer under den tid på året när solen har störst värde för oss med solcellsanläggningar. Vi förlorar inte mycket produktivitet på grund av snön, tack vare att panelerna har svarta eller blå glasskivor som är vända mot söder.
En solcell omvandlar solenergi direkt till elektrisk energi, med hjälp av en fotovoltaisk effekt.
Fotovoltaisk effekt är en egenskap hos vissa ämnen (till exempel kisel) som gör att de skapar elektrisk energi när de träffas av solljus. Energin i solljuset (fotonerna) ”slår loss” elektronerna, så att de kan flöda genom en kabel. På så sätt blir det el.
Det kallas fotovoltaisk effekt eftersom det skapas en spänning (som mäts i volt) mellan två lager av kisel som tillförs varsitt ämne: fosfor i det ena lagret och bor i det andra.
Den elektriska energin kan användas direkt i en elektrisk apparat, lagras i batterier eller transporteras till konsumenterna via elnätet.
För att få en praktiskt användbar effekt från solcellerna, är det vanligt att seriekoppla dem i en solcellspanel så att spänningen anpassas till en likströmsanläggning på 12 volt.