fbpx

CheckWatt – Få betalt för att balansera elnätet

aSolar samarbetar tillsammans med CheckWatt, en ledande tjänst i Sverige som skapar mervärde för solcellsanläggningar med batterier, där batterilagret används för stötta elnätet. Givet att det fungerar med din elhandelsleverantör, så finns det stora ekonomiska fördelar, samtidigt som du bidrar till att stötta det svenska elnätet.

→ Varför CheckWatt?

→ Hur mycket kan man tjäna?

Checkwatt erbjuder flexibla energitjänster

Stabilisera det svenska elnätet med hjälp av Checkwatt. Med hjälp av batterier kan kunderna sälja sin kapacitet till elbolag som behöver hjälp med att balansera elnätet, som i sin tur får ersättning från Svenska Kraftnät. Som en kund av Checkwatt får du tillgång till en användarportal som möjliggör övervakning av systemet samt ger dig insikt i de intäkter du har genererat.

Rent praktiskt så erbjuder CheckWatt en virtuell kraftverkstjänst, Currently, som gör det möjligt för kunderna att aggregera sina batterier till ett virtuellt kraftverk. Detta gör det möjligt för kunderna att sälja sin kapacitet till elbolag som behöver hjälp med att balansera elnätet.

CheckWatt är en svensk tjänst som grundades 2014 av tre entreprenörer med bakgrund inom energi- och IT-branschen. Tjänsten har som mål att göra det möjligt för kunderna att använda 100% förnybar energi genom att erbjuda smarta lösningar för mätning, analys, visualisering och styrning av energianvändningen.

Här är några av de unika fördelarna med Checkwatt:

  • Bidra till 100% förnybar energiproduktion.

  • Skapa ekonomiskt mervärde med ditt batterilager.

  • Enkel datavisualisering och smidig styrning.

Här är några ytterligare detaljer om varje fördel med Checkwatt:

 

Bidra till 100% förnybar energiproduktion:

Checkwatt hjälper till att främja en hållbar och förnybar energiproduktion genom att koppla samman flexibla energikällor, som solceller och batterier, till elnätet. Detta hjälper till att minska beroendet av fossila bränslen och bidra till en mer hållbar framtid.

 

Enkel datavisualisering och smidig styrning:

Checkwatt erbjuder en användarvänlig portal som gör det enkelt att övervaka din energiproduktion och konsumtion. Du kan också använda portalen för att styra ditt batterilager och optimera din energianvändning.

 

Skapa ekonomiskt mervärde med ditt batterilager:

Checkwatt erbjuder flera funktioner som hjälper dig att skapa ekonomiskt mervärde med ditt batterilager. Dessa funktioner inkluderar möjligheten att utnyttja skillnader i elpriser, minska effekttoppar och tillhandahålla stöttjänster till Svenska Kraftnät.

Om du är intresserad av att lära dig mer om Checkwatt, vänligen kontakta oss på aSolar så hjälper vi dig idag.

Hur fungerar Checkwatt?

All information finns på www.checkwatt.se

Kan jag installera Checkwatt själv?

Checkwatt måste installeras av en behörig elektriker. För att Checkwatt ska fungera måste din växelriktare också vara ansluten till en smart mätare.

Vilka växelriktare fungerar med Checkwatt?

Kolla på www.checkwatt.se för information om kompatibla växelriktare.

Batterier

Följ med oss på resan till ett hållbart samhälle med kraften från solen. För din sinnesfrid erbjuder vi komplett installation av dina solpaneler och och batterier endast produkter med lång garanti.