fbpx ...

Så fungerar solskatt

När du övergår till solenergi med aSolar, tar du ett viktigt steg mot lägre energikostnader och ett miljövänligare liv. Dessutom kan överskottet från din egen solenergiproduktion ge en fin ekonomisk bonus. Men vad innebär solskatten för din egenproducerade solel? Och hur hanteras det i deklarationen? Låt oss dyka djupare in i hur solskatt egentligen fungerar.

Vad är solskatt?

Solskatt är en avgift som betalas för varje kilowattimme (kWh) el som solcellerna producerar. Just nu är skatten 36 öre per kWh utan moms, och 45 öre per kWh med moms. För de flesta som använder solceller finns dock förmåner att ta del av. Om din solcellsanläggning har en effekt på mindre än 500 kW, slipper du solskatt helt. Det innebär att de flesta hushåll med solceller inte behöver betala någon skatt alls, vilket gör solenergi till ett ännu smartare val ekonomiskt sett.

Skatteregler för solenergi

Sedan juli 2021 gäller nya regler för skatt på solel:

  • Solel från anläggningar med en toppeffekt på mindre än 500 kW är befriad från energiskatt.
  • Anläggningar över denna gräns är skattepliktiga, men det finns möjligheter till sänkt energiskatt under vissa förutsättningar.

I Sverige slipper de flesta med solceller betala extra skatt för elen de använder själva eller säljer vidare. Det är ovanligt med solcellsanläggningar större än 500 kilowatt, vilket skulle täcka ett område på cirka 2500 kvadratmeter. För vanliga hus ligger solcellsanläggningar oftast mellan 10 och 20 kilowatt i effekt.

Deklarera överskott från solenergi

Att sälja överskott av solenergi är ekonomiskt fördelaktigt, men kräver att du deklarerar denna inkomst. Med ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år för privatpersoner, behöver många inte betala extra skatt på inkomsten från såld solel. Om du tjänar mindre än 30 000 kronor per år på att sälja överskottsenergi, behöver du inte registrera dig för moms eller ha en F-skattsedel, eftersom detta inte räknas som företagsverksamhet.

Skattereduktion för solcellsinstallationer

Vi på aSolar vill uppmärksamma dig på de skatteavdrag som finns för installation av solceller:

  • Du kan utnyttja ett grönt avdrag för installationen, motsvarande 20% av kostnaden och 50% för laddbox och batteri.
  • Vid försäljning av bostaden kan hela investeringen för solcellsanläggningen dras av som en grundförbättring, förutsatt att inga statliga bidrag tagits emot för installationen.
  • Vid försäljning av överskottsel tillåts ett skatteavdrag på 60 öre per kWh.

Med aSolar som din partner i solenergins värld, står det klart att de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att installera solceller är många. De gynnsamma skattereglerna gör solenergi till en investering som gynnar både miljön och din ekonomi.

Är du redo att utforska solenergi närmare? Kontakta oss för personlig rådgivning och information om hur du kan bli självförsörjande på el på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.